sociometrija

sociometrija
sociometrija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienas iš pedagogikos mokslinio tyrimo metodų kolektyvo, grupės narių tarpusavio santykiams nustatyti. Šis metodas perimtas iš socialinės psichologijos. Jo esmė tokia: klasės mokiniams pateikiamas klausimas, pvz.: „Su kuriuo klasės draugu norėtumei sėdėti viename suole?“ arba „Su kuriuo norėtumei išvykti į turistinę kelionę?“ Mokinys ant atsakymų lapo turi parašyti pasirinkto draugo pavardę. Po to tyrėjas peržiūri atsakymus, kas ir kuriuos klasės draugus pasirinko, kiek balsų jie gavo. Surinkusieji daugiausia balsų vadinami žvaigždėmis, o nepasirinktieji – atmestaisiais. Tai savotiškas balsavimas, praktikuojamas renkant klasės seniūną ar mokinių organizacijos vadovą. Balsavimas nuo sociometrijos skiriasi tuo, kad balsuojant daugiau vadovaujamasi visuomeniniais motyvais (kaip mokinys vykdys savo socialinę rolę), o atsakant į sociometrinį klausimą – asmeniniais motyvais (klasės draugo patrauklumu). Sudarius sociometrinę lentelę, matyti, kokią padėtį užima klasės kolektyvo mokiniai. Tai vadinamasis sociometrinis statusas. Jis keičiasi, todėl sociometriniu tyrimu galima nustatyti tik momentinį skersinį grupės narių tarpusavio santykių pjūvį. kilmė lot. socium – bendrija + gr. metreō – matuoju

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sociometrija — sociomètrija ž DEFINICIJA disciplina sociologije koja istražuje psihičke i socijalne odnose u malim društvenim skupinama ETIMOLOGIJA socio + metrija …   Hrvatski jezični portal

  • sociometrija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinės grupės tarpusavio santykių teorija, tyrimo metodas ir technika kolektyvo, grupės narių tarpusavio santykiams matuoti. Sociometrijos kūrėjas J. Morenas iš JAV (1934 m.). Iki tol… …   Sporto terminų žodynas

  • sociometríja — e ž (ȋ) soc. metoda za količinsko ugotavljanje odnosov med osebami v majhnih skupinah: uporabljati sociometrijo // veda o takih odnosih: odnos med sociometrijo in psihologijo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Soziometrie — sociometrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinės grupės tarpusavio santykių teorija, tyrimo metodas ir technika kolektyvo, grupės narių tarpusavio santykiams matuoti. Sociometrijos kūrėjas J. Morenas iš JAV (1934 m.).… …   Sporto terminų žodynas

  • sociometry — sociometrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinės grupės tarpusavio santykių teorija, tyrimo metodas ir technika kolektyvo, grupės narių tarpusavio santykiams matuoti. Sociometrijos kūrėjas J. Morenas iš JAV (1934 m.).… …   Sporto terminų žodynas

  • социометрия — sociometrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinės grupės tarpusavio santykių teorija, tyrimo metodas ir technika kolektyvo, grupės narių tarpusavio santykiams matuoti. Sociometrijos kūrėjas J. Morenas iš JAV (1934 m.).… …   Sporto terminų žodynas

  • statusas — T sritis švietimas apibrėžtis Individo vieta socialinių santykių sistemoje; šią vietą jis įgyja pagal grupės narių ar savo vertinimus. Skiriamas socialinis statusas, kuris priklauso nuo to, kaip kiti vertina individo veiklą ir elgesį, ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Sportsoziologie — sporto sociologija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sociologijos šaka, nagrinėjanti įvairaus amžiaus žmonių, socialinių grupių santykius bei ryšius apibrėžtuose kūno kultūros ir sporto vyksmuose, sudaranti kiekybinius ir… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto sociologija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sociologijos šaka, nagrinėjanti įvairaus amžiaus žmonių, socialinių grupių santykius bei ryšius apibrėžtuose kūno kultūros ir sporto vyksmuose, sudaranti kiekybinius ir kokybinius sporto… …   Sporto terminų žodynas

  • sports sociology — sporto sociologija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sociologijos šaka, nagrinėjanti įvairaus amžiaus žmonių, socialinių grupių santykius bei ryšius apibrėžtuose kūno kultūros ir sporto vyksmuose, sudaranti kiekybinius ir… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”